Teatr-Muzyka-Taniec


Nasza szkoła została jednym ze zwycięzców konkursu grantowego „Bank Dziecięcych Uśmiechów” Fundacji Banku Zachodniego WBK. W rezultacie otrzymaliśmy dofinansowanie projektu artystyczno – edukacyjnego pt. „TEATR – MUZYKA – TANIEC”, którego autorkami są pani Agata Stefańska i pani Ewa Tebinka.

 

GŁÓWNY CEL PROJEKTU

Zaangażowanie dzieci i młodzieży ze środowisk dysfunkcyjnych oraz o niskim standardzie życia w działania kulturalne. Rozwijanie uzdolnień artystycznych, w szczególności ekspresji ruchowej beneficjentów projektu, wykorzystanie edukacyjnych walorów wyjazdów kulturalnych i warsztatów artystycznych, promowanie działań placówki w środowisku lokalnym.

ZAŁOŻENIA PROJEKTU

Pragniemy rozbudzić w naszych uczniach potrzebę uczestniczenia w życiu kulturalnym i jego świadomego postrzegania. Szczególne znaczenie ma to w pracy z uczniami niepełnosprawnymi intelektualnie, którzy w procesie edukacyjnym wymagają indywidualnego podejścia. Wzbogacanie wiedzy i rozbudzanie zainteresowań uczniów poprzez stały kontakt z życiem twórczym nauczy ich radzić sobie z problemami i uświadomi, że potrafią osiągać sukcesy – co w przypadku uczniów niepełnosprawnych sprawi, iż wzrośnie ich poczucie wartości, a tym samym pogłębi się proces pełnego uczestnictwa w życiu społecznym. Projektem zostanie objętych 16 uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniach umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Większość z nich zagrożona jest wykluczeniem społecznym z racji niewystarczających kontaktów ze środowiskiem otwartym i deficytów w doświadczeniach poznawczych.

OPIS PROJEKTU

Projekt będzie realizowany przez 6 miesięcy. W czasie trwania projektu „TEATR – MUZYKA – TANIEC” pragniemy zrealizować następujące działania:

GRUDZIEŃ 2015r.:

STYCZEŃ 2016r.:

LUTY 2016r.:

MARZEC 2016r.:

KWIECIEŃ 2016r.:

MAJ 2016r.:

  • Wyjazd do Filharmonii Śląskiej w Katowicach na warsztaty muzykoterapii pt.: „Dźwiękowy domek emocji” - 16 maj 2016
  • Warsztaty aktorskie, wokalne i taneczne prowadzone przez artystów Teatru "Wit-Wit" z Gliwic – 17 maj 2016
  • Zumba wiosenna

 

SYNTEZA PROJEKTU

15 czerwca 2016r. – prezentacja na scenie przygotowanego na warsztatach przedstawienia z okacji X-lecia istnienia Zespołu Szkół nr 1 Specjalnych w Mikołowie.

 
0