scenariusze

Scenariusze imprez okolicznościowych
Nauczyciele pracujący z uczniami w zespołach edukacyjno – terapeutycznych tworzą wspólnie scenariusze różnych imprez, są to między innymi scenariusze wspólnych spotkań wszystkich uczniów na zakończenie i podsumowanie danej pory roku. Imprezy takie mają na celu umożliwienie uczniom wykazanie się wszystkimi zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami, a także pracami plastycznymi czy piosenkami.
Przeprowadzenie takiej imprezy jest jednym ze środków służących ewaluacji programu realizowanego w tych klasach. Pozwala ona zdiagnozować poziom dydaktyczny uczniów i określić, czy przekazywane wcześniej informacje na przykład o jesieni były przez dzieci przyswojone i zinterioryzowane. Czy stosowane metody były skuteczne, wspólnie po imprezie podsumować całość pracy i wyciągnąć wnioski.
Oprócz imprez dotyczących bezpośrednio 4 pór roku, organizowane są także imprezy okolicznościowe takie jak andrzejki, bal karnawałowy, jasełka, bal baśni, bardzo lubiane są imprezy z okazji urodzin uczniów. Tworząc scenariusze nauczyciele wykorzystują między innymi metodę pedagogiki zabawy.
_._

Poniżej przedstawiamy przykładowe scenariusze imprez (materiały do pobrania):
scenariusz - Pasowanie na ucznia
scenariusz - Impreza urodzinowa ucznia
scenariusz - Pożegnanie lata
scenariusz - Spotkanie z Jesienią (wariant I)
scenariusz - Spotkanie z Jesienią (wariant II)
scenariusz - Spotkanie z Zimą
scenariusz - Jasełka na Boże Narodzenie
scenariusz - Jasełka 2013

 
0