rekrutacja

 

 

NASZA SZKOŁA JEST OTWARTA NA PRZYJĘCIE NOWYCH UCZNIÓW. CHĘTNYCH DO ODWIEDZENIA SZKOŁY ZAPRASZAMY W KAŻDYM DOGODNYM TERMINIE PO WCZEŚNIEJSZYM USTALENIU TELEFONICZNYM ( 323220462, 698639111, 883735662).


Nasza szkoła jest również przygotowana na przyjęcie 7 - latków do klasy I Szkoły Podstawowej. Potwierdziła to kontrola wizytatora z Kuratorium Oświaty - Delegatury Rybnik.

Zapraszamy rodziców do zapoznania się z Programem Adaptacyjnym dla nowych uczniów w klasie I w Zespole Szkół nr 1 Specjalnych w Mikołowie - Borowej Wsi im. ks. Jana Twardowskiego w zakładce: Dokumenty

DOKUMENTY WYMAGANE DO PRZYJĘCIA W NASZEJ SZKOLE:

1.Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego na dany etap edukacyjny, wydane przez Poradnię Psychologiczno- Pedagogiczną (orzeczenie powinno zawierać informację o umiarkowanym, znacznym lub głębokim stopniu niepełnosprawności intelektualnej dziecka)

 

2. Wypełniony wniosek o przyjęcie do Zespołu Szkół nr1 Specjalnych w Mikołowie, złożony w sekretariacie szkoły – ul. Gliwicka 366 lub bezpośrednio w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Mikołowie – ul. Żwirki i Wigury 4, wejście A, I piętro.

_._

Wzór wniosku do pobrania:

 
0