Gimnazjum

Gimnazjum kształci uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniach: umiarkowanym, znacznym, głębokim oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Gimnazjum to dwa zespoły edukacyjno-terapeutyczne, które podzielone są ze względu na zainteresowania  uczniów:
 • ZET „A”
 • ZET „B”
 • zespół edukacyjno-terapeutyczny A


  W roku szkolnym 2016/2017 w zespole edukacyjno-terapeutycznym A na poziomie gimnazjum uczy się 6 uczennic: Krystyna, Kinga, Marika, Sandra i Agnieszka, a także Justyna nauczana indywidualnie. Aż cztery uczennice z tej klasy dojeżdżają na lekcje z Orzesza. Dziewczyny lubią swoją szkołę, są radosne, pracowite, chętnie gotują, malują, śpiewają, tańczą, pracują na działce i chętnie jeżdżą na wycieczki. Przygotowują się do życia - samodzielnego na miarę swoich możliwości i potrzeb pod opieką wychowawczyni Urszuli Zienc i nauczycieli przedmiotów.

   

 • zespół edukacyjno-terapeutyczny B


  Zespół Edukacyjno – Terapeutyczny B na poziomie Gimnazjum tworzy 6 uczniów. W czwórkę zdobywamy nowe umiejętności i wiedzę  podczas zajęć w klasie, a dwoje z nas podczas nauczania indywidualnego. Naszą klasę tworzą:  Ewelina, Norbert, Eugeniusz oraz Kamil, który w tym roku rozpoczął naukę w gimnazjum. Często gościmy też u nas Basię i Bogumiła, mających  zajęcia indywidualne.

  Nasza wychowawczyni to p. Basia Węgiel
 
0