informacje dla rodziców

 

 http://www.ore.edu.pl/dla-rodzicow-2

 

Jesteśmy już na Facebooku:

http://www.facebook.com/Zesp%C3%B3%C5%82-Szk%C3%B3%C5%82-nr-1-Specjalnych-w-Miko%C5%82owie-870756649709460/?ref=ts&fref=ts


ZESPÓŁ SZKÓŁ nr 1 SPECJALNYCH w MIKOŁOWIE


Dyrektor szkoły: mgr Anita Kuśmierska
Dyżur dyrektora:czwartek  - 9:00 do 13:00
wtorek, środa i piątek - dyrektor na zajęciach lekcyjnych

Sekretariat szkolny - Godziny pracy

Psycholog szkolny: mgr Monika Kaczmarczyk
Dyżur: środa- 8:30 do 13:30
nr tel.: (032) 238 60 21 wew. 392

 


 

 

PROGRAMY NAUCZANIA NA ROK SZKOLNY 2016/2017

Wykaz przyjętych podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na rok szkolny 2016/2017

 

WAŻNE DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wzór wniosku o skierowanie do kształcenia specjalnego - plik PDF | plik DOC

Aktualizacja danych ucznia

Wniosek o zwolnienie z zajęć WF


informacja:
dokumenty udostępniamy w formacie MS Word lub w uniwersalnym formacie PDF.
Aby otworzyć dokument PDF należy posiadać zainstalowany czytnik takich dokumentów, my
polecamy program FoxIT można go pobrać klikając na ten link.

 

 

 


Zespoły problemowe nauczycieli w Zespole Szkół Nr1 w roku szkolnym 2016/2017

Zespół ds. zagadnień dydaktycznych
– lider. p
Beata Puszczyk
  Członkowie zespołu:
 1. Barbara Węgiel
 2. Katarzyna Jasińska
 3. Sebastian Posiłek
 4. Ewa Tebinka
Zespół ds. zagadnień wychowawczo-opiekuńczych
– lider p. Bronisława Wojtuszek
  Członkowie Zespołu:
 1. Anna Dyrcz
 2. Agata Stefańska
 3. Urszula Zienc

 

Zespoły: Kierowniczy Szkoły oraz ds. Promocji w roku szkolnym 2016/2017

Zespół kierowniczy

  Członkowie zespołu:
 1. Anita Kuśmierska – Dyrektor szkoły
 2. Barbara Węgiel – społeczny zastępca dyrektora szkoły
 3. Agata Stefańska – lider ewaluacji wewnętrznej, członek zespołu
Zespół ds. Promocji

– lider p. Anita Kuśmierska
  Członkowie Zespołu:
 1. Anna Dyrcz
 2. Agata Stefańska
 3. Barbara Węgiel
 4. Katarzyna Jasińska
 5. Ewa Tebinka

 

 

 

Harmonogram spotkań z rodzicami i opiekunami w roku szkolnym 2016/2017


Ø 1 września 2016r. godz. 9.00 – spotkanie podczas uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego 2016/2017


Ø 5 września 2016r. godz. 8.30 – udział rodziców uroczystej mszy świętej na rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017


Ø 13 września 2016r.  godz. 16.30 - spotkanie ogólne z dyrektorem szkoły, zapoznanie z dokumentacją szkoły, podsumowanie roku szkolnego 2015/2016,przedstawienie wniosków w ewaluacji wewnętrznej, zapoznanie z organizacją pracy w szkole w roku szkolnym 2016/2017, spotkania z wychowawcami klas – wybór przedstawicieli klas do Prezydium Rady Rodziców, podjęcie Uchwały przez Radę Rodziców powołującej Prezydium Rady Rodziców;


Ø 5 stycznia 2017r. godz. 16.30 – spotkanie rodziców i opiekunów przed konferencja klasyfikacyjną – przekazanie projektu ocen opisowych uczniów i podsumowanie I semestru nauki


Ø 10 styczeń 2017r. godz. 16.30 – spotkanie rodziców, opiekunów, gości z przedstawieniem przez uczniów Jasełek


Ø 5 kwietnia 2017r. godz. 16.30 – spotkanie indywidualne rodziców i opiekunów z wychowawcami klas


Ø 1 czerwca 2017r. - Dzień Patrona - urodziny ks. Jana Twardowskiego


Ø 10 czerwca planowany jest Piknik Rodzinny – Integracyjny na terenie lodziarni „SONIA


Ø 14 czerwca 2017 godz. 16.30 spotkanie rodziców i opiekunów przed konferencją klasyfikacyjną – przekazanie projektu ocen opisowych uczniów i podsumowanie II semestru nauki oraz podsumowanie pracy dydaktyczno – wychowawczo – opiekuńczej szkoły w roku szkolnym 2016/2017


Ø 23 czerwca 2017 godz. 9.00 – uroczyste zakończenie roku szkolnego 2016/2017


 

 


 


Rada Rodziców przy Zespole Szkół nr 1 Specjalnych
Ul. Gliwicka 366, 43-190 Mikołów
numeru konta bankowego: 25843600030000002608700001


 

Skład Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2016/17 przy Zespole Szkół nr 1  wybrany w dniu 13 września 2016r.


Przewodnicząca:   p. Irena Chierawale

Z- ca –   p. Beata Magiera

Sekretarz - p. Waldemar Grajek

Skarbnik –  p. Aniela Janecka


Komisja rewizyjna:

Członek komisji: p. Iwona Kupny


 

 
0